İnşaat yapımındaki en önemli hususlardan birisi de yapı malzemeleri seçimidir. Malzemeleri çoğunlukla yapılacak tasarıma göre belirlenir. Bu belirlemede fiyat tespiti yapılarak bir ön tespit yapılmış olur. Ancak bu ön tespit inşaat için yeterli olmayabilir. Malzemenin adedi, ebadı, kalitesi, markası vs. düzgün belirlenmesi gerekir. Bunun için inşaatı yapacak kişinin iyi tespit yapıp araştırması gerekmektedir. Araç-gereç seçimi esnasında ek olarak, kullanılacak yapı malzemesinin güvenli olduğu, zarar veren unsurlar içermediği araç-gereç Güvenliği bilgi Formu istenerek denetim edilmelidir. Sakıncalı inşaat malzemelerine; içinde zararlı madde, iş güvenlik riski bulunan (tehlikeli), sakıncalı atık içeren malzemeler sayılabilir. Kaba yapı malzemelerini oluşturan taş, kaya, kil, kum, çakıl, mıcır, kireç, çimento, briket, tuğla, gazbeton, bloklar, kereste, inşaat demiri, çelik hasır, beton çivisi, inşaat çivisi, mozaik, tavlı tel şeklinde malzemelerinin seçimine de aynı şekilde dikkat edilmelidir.

Content Image